Transmisja na żywo

 1. Po każdej mszy św. zbiórka do puszek na misje.
 2. Nabożeństwo Gorzkie Żale od dzisiaj przez Niedziele W.Postu z kazaniem pasyjnym o godz.17,00
 3. W piątek Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 17.30. Dla młodzieży i dorosłych o godz. 18.00 i wieczorna Msza święta.
 4. W sobotę spotkanie kandydatów, ministrantów, lektorów.
 5. Obchodzącym imieniny rocznice składamy najserdeczniejsze życzenia
 6. Serdeczne podziękowania za składane ofiary na potrzeby kościoła.

                                                             Ks. Adam

 

 1. W środę Popielec. Msze święte z poświęceniem i posypaniem  popiołem o  9.00 , 18.00 19.00.Obowiązuje Post ścisły.
 2. W czwartek o godz. 18.00 Msza św. i spotkanie żywego Różańca.
 3. W piątek Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 17.30. Dla młodzieży i dorosłych o godz. 18.00 i wieczorna Msza święta.
 4. W sobotę spotkanie kandydatów, ministrantów, lektorów.
 5. W przyszłą niedzielę I Wielkiego Postu jako druga miesiąca zbiórka na wykonanie ławek do kościoła.
 6. Obchodzącym imieniny rocznice składamy najserdeczniejsze życzenia
 7. Serdeczne podziękowania za składany ofiary na potrzeby kościoła.

                                                             Ks. Adam

Adwent to okres w roku liturgicznym, który rozpoczyna się od pierwszych Nieszporów w 1 niedzielę Adwentu, przypadającą między 18 listopada a 3 grudnia. Obejmuje cztery kolejne niedziele adwentowe, których liczba nawiązuje do starotestamentowego opisu czterdziestoletniej wędrówki Izraelitów po wyjściu z niewoli egipskiej. Samo słowo „Adwent” jest tłumaczeniem greckich słów: epifaneia i parusia. Termin ten w Rzymie oznaczał oficjalny przyjazd dygnitarza państwowego i objęcie urzędu. Natomiast w języku religijnym oznaczał coroczne przybywanie bóstwa do świątyni. W chrześcijaństwie termin „adventus” stał się synonimem przyjścia Chrystusa w sensie jego Wcielenia (epifaneia), jak też powtórnego przyjścia w chwale (parusia). W V w. na oznaczenie czasu przygotowania do narodzenia Pańskiego spotykamy także określenie: „ante natale Domini” lub „adventus Domini”. 

 

 1. RORATY codziennie poza niedzielą o godz. 18.00.
 2. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy rekolekcje Adwentowe.
 3. Są do nabycie opłatki na stół wigilijny- ofiary za nie są przeznaczone na budowę kościoła. Caritas rozprowadza świece jako Dzieło Pomocy Dzieciom.
 4. W przyszłą niedziela zbiórka do puszek jako pomoc kościołowi w potrzebie.
 5. Serdeczne podziękowania za wszelkie ofiary na budowę  naszej świątynię, oraz Dary Serca w „ Torbie Miłosierdzia”
 6. Obchodzącym imieniny rocznice składamy najserdeczniejsze życzenia

 

                                                             Ks. Adam

 

 1. Jutro Wigilia Bożego Narodzenia. Msza św. wieczorna o godz. 21.00 dla Dzieci Starszych Chorych. Pasterka w intencji wszystkich ofiarodawców fundatorów Dobrodziejów o godz. 24.00. Zachowujemy tradycje naszych Ojców i zwyczaje parafialne.
 2. We wtorek Boże Narodzenie porządek mszy św. niedzielny.
 3. W środę św. Szczepana Msze św. jak w każdą niedzielę. Zbiórka na Wydział Teologiczny i KUL.
 4. W przyszłą niedzielę św. Rodziny na każdej mszy św. odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.
 5. Serdeczne podziękowanie Panom za przygotowanie świątyni.  W intencji  ich i rodzin w Boże Narodzenie msza św. o godz. 11.00.  
 6. Obchodzącym imieniny rocznice składamy najserdeczniejsze życzenia

                                                             Ks. Adam

 

 1. Roraty codziennie poza niedzielą o godz. 18.00
 2. W poniedziałek spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania.
 3. We wtorek spotkanie dzieci przygotowujących się do I-szej Komunii świętej
 4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca - zmiana Tajemnic żywego Różańca, oraz pierwszy piatek miesiąca. Spowiedź od godz. 17.30
 5. W czwartek św. Mikołaja.
 6. W najbliższa sobotę biuro parafialne jest nieczynne. Interesantów zapraszam w piątek od godz. 16.00 – 18.00.
 7. W sobotę Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msza św. o 18.00
 8. Są do nabycie opłatki na stół wigilijny- ofiary za nie są przeznaczone na budowę kościoła. Caritas rozprowadza świece jako Dzieło Pomocy Dzieciom.
 9. Przyszła niedziela jako druga miesiąca zbiórka na budowę kościoła.
 10. Serdeczne podziękowania za dekoracje Adwentowe oraz wszelkie ofiary na naszą świątynię.
 11. Obchodzącym imieniny rocznice składamy najserdeczniejsze życzenia

 

                                                             Ks. Adam

 

Z Biblji

A jeśli nasze serce oskarża nas,
to Bóg jest większy od naszego serca
i zna wszystko.

1J 3,20

"Czyż ci nie rozkazałem: Bądź mężny i mocny? Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz"

Joz 1,9