Transmisja na żywo

NIEDZIELA 13 LISTOPADA 2022

 

  1. Wypominki – modlitwa za zmarłych przez cały miesiąc o godz. 17.30
  2. W środę Matki Bożej Ostrobramskiej.
  3. We czwartek spotkanie Dzieci do I-szej Komunii świętej.
  4. W przyszłą niedzielę Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata- ostatnia niedziela roku liturgicznego..
  5. Obchodzącym imienin rocznice składamy najserdeczniejsze życzenia.
  6. Niech Pan wynagrodzi za składane ofiary na naszą świątynię.

                                                             Ks. Adam

Z Biblji

A jeśli nasze serce oskarża nas,
to Bóg jest większy od naszego serca
i zna wszystko.

1J 3,20

"Czyż ci nie rozkazałem: Bądź mężny i mocny? Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz"

Joz 1,9