Transmisja na żywo

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 03.04.20221.    Witamy w naszej wspólnocie ks. Andrzeja Kinala misjonarza św. Rodziny życzymy Bożęj Opieki i Darów Ducha świętego.
2.    Nauki rekolekcyjne do środy codziennie o godz. 9.00 i godzina
18.00 – koronka do Miłosierdzia Bożego i msza św. wieczorna z nauką.  Spowiedź  generalna w środę od godz. 17.30.
3.    Droga Krzyżowa dla dzieci 17.30 oraz 18.00 dla młodzieży i dorosłych i msza św. wieczorna. Po mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i czuwanie do godz. 21.00 zakończone Apelem Jasnogórskim.
4.    Przyszła niedziela – Niedziela Palmowa poświęcenie palm. Zbierane ofiary na mszach świętych są na uregulowanie wykonanej chrzcielnicy i stojaka pod paschał.
5.    Obchodzącym imienin rocznice składamy najserdeczniejsze życzenia.
6.    Niech Pan wynagrodzi za składane  ofiary na naszą świątynię.
                                                       

                                                                              Ks. Adam

Z Biblji

A jeśli nasze serce oskarża nas,
to Bóg jest większy od naszego serca
i zna wszystko.

1J 3,20

"Czyż ci nie rozkazałem: Bądź mężny i mocny? Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz"

Joz 1,9