Transmisja na żywo

NIEDZIELA 20.02.2022


1.    We wtorek spotkanie młodzieży do bierzmowania.
2.    W  czwartek spotkanie dzieci do I-szej komunii świętej
3.    W sobotę spotkanie lektorów i ministrantów o godz. 9.00.
4.    Obchodzącym imienin rocznice składamy najserdeczniejsze życzenia.
5.    Niech Pan wynagrodzi za składane dzisiaj ofiary na naszą świątynię.

                                                                 Ks. Adam

Z Biblji

A jeśli nasze serce oskarża nas,
to Bóg jest większy od naszego serca
i zna wszystko.

1J 3,20

"Czyż ci nie rozkazałem: Bądź mężny i mocny? Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz"

Joz 1,9