Transmisja na żywo

XIV Niedziala 2019

 

  1. Wypoczywającym życzymy wielu łask Bożych.
  2. W przyszłą niedzielę jako drugą miesiąca zbiórka na budowę koscioła.
  3. Obchodzącym imieniny rocznice składamy najserdeczniejsze życzenia.
  4. Serdeczne podziękowania za składane ofiary na potrzeby kościoła szczególnie na spłatę ławek.

                                                                         Ks. Adam

Z Biblji

A jeśli nasze serce oskarża nas,
to Bóg jest większy od naszego serca
i zna wszystko.

1J 3,20

"Czyż ci nie rozkazałem: Bądź mężny i mocny? Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz"

Joz 1,9