Transmisja na żywo

Boże Narodzenie 2018

Gdy pierwsza gwiazdka zaświeci na niebie

Obwieści nam Narodzenie Ciebie.

Przychodzisz do nas Królu Pokoju

W miłości jesteś i będziesz.

Pozostań tutaj na zawsze.

Z Biblji

A jeśli nasze serce oskarża nas,
to Bóg jest większy od naszego serca
i zna wszystko.

1J 3,20

"Czyż ci nie rozkazałem: Bądź mężny i mocny? Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz"

Joz 1,9