Transmisja na żywo

"Wesołą nowinę bracia słuchajcie

Niebieską dziecinę z nami witajcie"

Życzenia spędzenia radosnych świąt kierujemy do wszystkich parafian oraz gości. Życzymy aby czas świąteczny pozwolił na chwile radości i bliskości.

Życzymy również szczęśliwego nowego roku. Aby nadchodzący 2019 rok był pełen łask Bożych, aby Święta rodzina miała wszystkich w opiece.

 

Duszpasterze parafii p.w. Świętej Siostry Faustyny

 

Zbliżają się święta Zmartwychwstania Pańskiego - najważniejsza prawda naszej wiary. I choć minęło już ponad dwa tysiące lat to życie dla nas - ludzi wierzących - zawiera w sobie nadzieję na zmartwychwstanie i mimo iż trudno ją zgłębić, my nią żyjemy. Problem ten stał się udziałem najpierw Apostołów, gdyż Chrystus długo musiał rozwiewać ich wątpliwości. Doszło nawet do tego, że Tomasz sam chciał potwierdzić tożsamość ukrzyżowanego zmarłego i chwalebnie Zmartwychwstałego Jezusa. Podobnie dzieje się obecnie, dlatego Zmartwychwstanie Pana stało się centralnym zagadnieniem wiary chrześcijańskiej i ma tak olbrzymi wpływ na życie każdego człowieka. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, to pozostałby ofiarą zemsty ówczesnych elit żydowskich i próżna byłaby nasza wiara jak dodaje św. Paweł, który sam doświadczył obecności Jezusa żyjącego po śmierci. Trzeba więc w pełni radości obchodzić Święta Wielkiej Nocy, z nadzieją na nasze zmartwychwstanie.

Życzymy tej radości i nadziei. Życzymy dobrego przeżywania Świąt Wielkiejnocy, doświadczenia dobrodziejstw obecności Zmartwychwstałęgo i Jezusa Chrystusa.

Kapłani służący w parafii p.w. Świętej siostry Faustyny Kowalskiej. 

Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego, założone zostało przez Bł. Michała Sopoćkkę jako odpowiedź na objawienia naszej patronki: Siostry Faustyny Kowalskiej. Siostry tego zgromadzenia prowadzą w Wilnie hospicjum dla osób dotkniętych chorobami nowotworowymi. Hospicjum, które jest prowadzone pod przewodnictwem siostry Michaeli Rak ma plany wybudowania działu dla dzieci. Potrzebna jest na to pomoc finansowa. Będąc na pielgrzymce i nawiedziliśmy również hospicjum, gdzie przekazaliśmy skromne dary zebrane przez pątników. Siostra Michaela poprosiła nas i czynimy to z chęcią aby przekazać jej apel o pomoc w wybudowaniu oddziału dziecięcego. Jako pomoc wystarczy wysłać SMS na numer 72405 o treści: WILNO. Koszt SMSa to 2 zł + VAT.

Pomocy można również udzielać poprzez wpłaty bezpośrednio na konto:

1. w EUR: LT23 2140 0300 0285 6368

2. w USD: LT39 2140 0300 0285 6371

3. w PLN: LT76 2140 0300 0285 6384

W imieniu Siostry Michaeli szczerze dziękujemy za każdą pomoc.

Siostry obiecują modlitwę za każdego darczyńcę. 

Szczęśliwego nowego roku dwa tysiące osiemnastego.

Aby nadchodzący rok był pełen łask Bożych. Aby Pan  obdarzył wszystkich swoją miłością a Maryja Matka Boża wzięła wszystkich w opiekę.

Wszystkim parafianom i gościom przebywającym życzą duszpasterze parafii pod wezwaniem świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Z Biblji

A jeśli nasze serce oskarża nas,
to Bóg jest większy od naszego serca
i zna wszystko.

1J 3,20

"Czyż ci nie rozkazałem: Bądź mężny i mocny? Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz"

Joz 1,9