Transmisja na żywo

WIelkanoc 2018

Zbliżają się święta Zmartwychwstania Pańskiego - najważniejsza prawda naszej wiary. I choć minęło już ponad dwa tysiące lat to życie dla nas - ludzi wierzących - zawiera w sobie nadzieję na zmartwychwstanie i mimo iż trudno ją zgłębić, my nią żyjemy. Problem ten stał się udziałem najpierw Apostołów, gdyż Chrystus długo musiał rozwiewać ich wątpliwości. Doszło nawet do tego, że Tomasz sam chciał potwierdzić tożsamość ukrzyżowanego zmarłego i chwalebnie Zmartwychwstałego Jezusa. Podobnie dzieje się obecnie, dlatego Zmartwychwstanie Pana stało się centralnym zagadnieniem wiary chrześcijańskiej i ma tak olbrzymi wpływ na życie każdego człowieka. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, to pozostałby ofiarą zemsty ówczesnych elit żydowskich i próżna byłaby nasza wiara jak dodaje św. Paweł, który sam doświadczył obecności Jezusa żyjącego po śmierci. Trzeba więc w pełni radości obchodzić Święta Wielkiej Nocy, z nadzieją na nasze zmartwychwstanie.

Życzymy tej radości i nadziei. Życzymy dobrego przeżywania Świąt Wielkiejnocy, doświadczenia dobrodziejstw obecności Zmartwychwstałęgo i Jezusa Chrystusa.

Kapłani służący w parafii p.w. Świętej siostry Faustyny Kowalskiej. 

Z Biblji

A jeśli nasze serce oskarża nas,
to Bóg jest większy od naszego serca
i zna wszystko.

1J 3,20

"Czyż ci nie rozkazałem: Bądź mężny i mocny? Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz"

Joz 1,9