Transmisja na żywo

Historia parafii

Parafia p.w. Świętej  Siostry Faustyny  Kowalskiej w Szczecinie została erygowana dekretem ks. abp. Zygmunta Kamińskiego 1 Stycznia 2001r.

Proboszczem parafii został ks. Adam Bocheński, któremu powierzono budowę Domu Bożego oraz domu parafialnego. Dekret erygowania nowej parafii został wręczony ks. Proboszczowi 21.12.2000r. na spotkaniu kapłanów z dekanatu Szczecin-Żelechowa. 

Wtedy też ks. Arcybiskup podarował na rzecz powstającej parafii Ewangeliarz, puszkę do komunikowania oraz jubileuszowy kielich z pateną.

Ks. Kazimierz Jacaszek [redaktor naczelny wyd. Pallotinum] ofiarował nowo powstałej parafii Księgi Liturgiczne.

Tworzenie parafii ks. Proboszcz rozpoczął od przywiezienia tabernakulum z Kościoła Farnego ofiarowanego przez Ks. Prałata A. Ziejewskiego.

Granica parafii zaczyna się od ulicy Bogumińskiej i biegnąc w kierunku Polic, obejmuje terytorium po obu stronach ulic Pokoju i Szosy Polskiej. Do parafii należy również Przęsocin , stanowiący jej filię.

Nowopowstała parafia liczy 2803 wiernych, w tym 2336 mieszka na terytorium Szczecina, a 467 w Przęsocinie (stan na 31.12.2001).

28.01.2001.r. odbył się pierwszy Chrzest.

Tym szczęśliwcem był Bartosz Styrczula z ulicy Średniej w Szczecinie.

03.02.2001.r. Ks. Proboszcz pobłogosławił pierwszy związek małżeński zawarty w nowopowstałej parafii.

Nowożeńcy Arkadiusz Sławomir Pełech i Renata Zofia Perżyło mieszkają w Przęsocinie i tam odbył się ich ślub.

06.04.2001 Pierwsza Droga Krzyżowa z parafii Niepokalanego Serca N M P ze Stołczyna na miejsce budowy

przyszłego kościoła. W strugach deszczu krzyż niesiony był przez mężczyzn, kobiety, młodzież,

dzieci, osoby starsze, chorych oraz siostry zakonne, rozważając poszczególne stacje Drogi Krzyżowej Pana Jezusa. Trasa wiodła od kościoła na Stołczynie, ulicą Nehringa, Szosą Polską

do ulicy Ogrodniczej. Na spotkanie uczestniczącym w Drodze Krzyżowej wyszedł ks. Biskup

Jan Gałecki w towarzystwie ks. Kanonika Józefa Cyrulika.

Po przyjściu na miejsce ks. Biskup odprawił mszę świętą przy prowizorycznym ołtarzu w intencji całej wspólnoty parafialnej. Następnie poświęcił krzyż dębowy, po czym nastąpiła adoracja krzyża

 22.04.2001.r. Niedzielna msza święta na placu budowy przed pielgrzymką do Rzymu po kamień węgielny pod budowę kościoła

 23.04.2001 - 05.05.2001 PIELGRZYMKA DO RZYMU

Na przełomie kwietnia i maja odbyła się pielgrzymka do Rzymu, której

najważniejszym punktem była audiencja u Ojca Świętego oraz wręczenie kamienia węgielnego z bazyliki watykańskiej w kościele św. Andrzeja na Kwirynale przez Ojca Kazimierza Przydatka-Jezuitę.

W kościele tym znajdują się relikwie św. Stanisława Kostki. W programie pielgrzymki znalazło się również zwiedzanie Rzymu, Wenecji, Padwy oraz Loretto. Uczestnicy pielgrzymki ufundowali relikwiarz na relikwie oraz patenę.

W dniu 2008-10-02 odbyło się uroczyste zawieszenie dzwonów na wieży kościelnej. Podczas mszy odpustowej dzwony zostały poświęcone przez biskupa archidiecezji. Kolejnym punktem uroczystości było wmurowanie kamienia węgielnego w jeden z głównych filarów Kościoła. Dokument erygujący został podpisany przez j. e. Biskupa Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej. Akt został wmurowany przez jednego z fundatorów budowy Kościoła.

W kolejnym roku w dniu 10 października 2009 postawiony został hełm wieży kościelnej. Hełm jest konstrukcji stalowej, która została obłożona blachą miedzianą. Wysokość wieży kościoła do najwyższego punktu to ponad 32 metry.

Pierwsza msza w nowym kościele odbyła się w roku 2010. Była nią msza rezurekcyjna. Procesyjnie przeniesione zostały wówczas Najświętszy Sakrament oraz pozostałe precjoza. Msza była koncelebrowana przez Proboszcza parafii oraz Infułata ks. Ryszarda Ziomka. W dniu 2 października tego samego roku świątynia została konsekrowana przez Arcybiskupa Andrzeja Dzięgę.

W dniach 12 – 20 października 2012 roku odbyła się pierwsza parafialna pielgrzymka do Ziemi Świętej. Wierni parafii ufundowali i przywieźli figurkę Narodzonego Jezusa Chrystusa, która jest stale wystawiona w Kaplicy Dzieciątka Jezus.

Z Biblji

A jeśli nasze serce oskarża nas,
to Bóg jest większy od naszego serca
i zna wszystko.

1J 3,20

"Czyż ci nie rozkazałem: Bądź mężny i mocny? Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz"

Joz 1,9