Pomoc dla hospicjum Bł Michała Sopoćko

Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego, założone zostało przez Bł. Michała Sopoćkkę jako odpowiedź na objawienia naszej patronki: Siostry Faustyny Kowalskiej. Siostry tego zgromadzenia prowadzą w Wilnie hospicjum dla osób dotkniętych chorobami nowotworowymi. Hospicjum, które jest prowadzone pod przewodnictwem siostry Michaeli Rak ma plany wybudowania działu dla dzieci. Potrzebna jest na to pomoc finansowa. Będąc na pielgrzymce i nawiedziliśmy również hospicjum, gdzie przekazaliśmy skromne dary zebrane przez pątników. Siostra Michaela poprosiła nas i czynimy to z chęcią aby przekazać jej apel o pomoc w wybudowaniu oddziału dziecięcego. Jako pomoc wystarczy wysłać SMS na numer 72405 o treści: WILNO. Koszt SMSa to 2 zł + VAT.

Pomocy można również udzielać poprzez wpłaty bezpośrednio na konto:

1. w EUR: LT23 2140 0300 0285 6368

2. w USD: LT39 2140 0300 0285 6371

3. w PLN: LT76 2140 0300 0285 6384

W imieniu Siostry Michaeli szczerze dziękujemy za każdą pomoc.

Siostry obiecują modlitwę za każdego darczyńcę. 

Życzenia świąteczne i noworoczne

Wszelkich łask Bożych. Miłości spływającej od samego Jezusa. Aby miłość Nowonarodzonego objęła wszystkich. Życzenia spędzenia radosnych świąt kierujemy do wszystkich parafian oraz wszystkich gości. Aby czas świąteczny pozwolił na chwile radości i bliskości. A także szczęśliwego nowego roku. Aby nadchodzący 2018 rok był pełen łask Bożych, aby Święta rodzina miała wszystkich w opiece.

Życzą księża parafii p.w. Świętej Siostry Faustyny

 

WIelkanoc 2018

Zbliżają się święta Zmartwychwstania Pańskiego - najważniejsza prawda naszej wiary. I choć minęło już ponad dwa tysiące lat to życie dla nas - ludzi wierzących - zawiera w sobie nadzieję na zmartwychwstanie i mimo iż trudno ją zgłębić, my nią żyjemy. Problem ten stał się udziałem najpierw Apostołów, gdyż Chrystus długo musiał rozwiewać ich wątpliwości. Doszło nawet do tego, że Tomasz sam chciał potwierdzić tożsamość ukrzyżowanego zmarłego i chwalebnie Zmartwychwstałego Jezusa. Podobnie dzieje się obecnie, dlatego Zmartwychwstanie Pana stało się centralnym zagadnieniem wiary chrześcijańskiej i ma tak olbrzymi wpływ na życie każdego człowieka. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, to pozostałby ofiarą zemsty ówczesnych elit żydowskich i próżna byłaby nasza wiara jak dodaje św. Paweł, który sam doświadczył obecności Jezusa żyjącego po śmierci. Trzeba więc w pełni radości obchodzić Święta Wielkiej Nocy, z nadzieją na nasze zmartwychwstanie.

Życzymy tej radości i nadziei. Życzymy dobrego przeżywania Świąt Wielkiejnocy, doświadczenia dobrodziejstw obecności Zmartwychwstałęgo i Jezusa Chrystusa.

Kapłani służący w parafii p.w. Świętej siostry Faustyny Kowalskiej. 

Obraz Miłosierdzia.

Z "Dzienniczka" siostry Faustyny Kowalskiej:

"22 lutego 1931 r. wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wycho dziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu wpatrywałam się w Pana, dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i radością wielką. Po chwili powiedział mi Jezus: Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie."

Siostra Faustyna nie miała zdolności plastycznych stąd wykonanie polecenia, jakie dał jej Jezus było dla niej niewykonalne. Jako takie, niewykonalne dla niej zadanie straszliwie ciążyło jej na duszy to, iż nie może zadośćuczynić żądaniom Pana Jezusa. Opisywała to w dzienniczku: 

"Kiedy raz umęczona tymi różnymi trudnościami, jakie miałam z tego powodu, że Jezus przemawia do mnie i żąda malowania tego obrazu, postanowiłam sobie mocno, przed ślubami wieczystymi, prosić ojca Andrasza, żeby mnie zwolnił z tych wewnętrznych natchnień i obowiązku malowania tego obrazu. Po wysłuchaniu spowiedzi ojciec Andrasz dał mi taką odpowiedź: Nie zwalniam siostry z niczego i nie wolno się siostrze uchylać od tych wewnętrznych natchnień, ale o wszystkim musi siostra mówić spowiednikowi, koniecznie, absolutnie koniecznie, bo inaczej zejdzie siostra na manowce pomimo tych wielkich łask Bożych. Chwilowo się siostra u mnie spowiada, ale niech siostra wie, że musi mieć stałego spowiednika, czyli kierownika duszy. Zmartwiłam się tym niezmiernie. Myślałam, że się uwolnię od wszystkiego, a tu stało się przeciwnie - wyraźny nakaz, żeby iść za żądaniem Jezusa. I znowuż udręka, bo nie mam stałego spowiednika." 

W dodatku sam Pan Jezus utwierdzał Faustynę, że jest to bardzo ważne zadanie: "Nagle ujrzałam Pana, który mi powiedział: wiedz o tym, że jeżeli zaniedbasz sprawę malowania tego obrazu i całego dzieła miłosierdzia, odpowiesz za wielką liczbę dusz w dzień sądu"

Po złożeniu ślubów wieczystych siostrę Faustynę przeniesiono do domu zakonnego w Wilnie (25 maja 1933 r.). Tutaj spotkała obiecaną jej wcześniej pomoc - spowiednika i kierownika duchowego księdza Michała Sopoćkę, który podjął próbę realizacji żądań Pana Jezusa.  "Wspomnienia" ks. Sopoćki: "Wiedziony bardziej ciekawością jaki to będzie obraz, niż wiarą w prawdziwość tych widzeń, poprosiłem artystę malarza prof. Eugeniusza Kazimirowskiego o namalowanie tego obrazu".

Ksiądz Sopoćko częściowo zapoznał malarza z misją siostry Faustyny i zobowiązał go do zachowania tajemnicy. Ten ceniony i gruntownie wykształcony malarz, malując obraz zrezygnował z własnej artystycznej koncepcji, aby rzetelnie odtwarzać na płótnie to, co relacjonowała siostra Faustyna. Przychodziła ona do pracowni malarskiej, co najmniej raz w tygodniu przez pół roku, aby wskazywać uzupełnienia i potrzebne korekty. Starała się, aby obraz Jezusa Miłosiernego był dokładnie taki, jaki był jej ukazany w wizji.
W malowaniu obrazu czynnie uczestniczył ksiądz Sopoćko - fundator dzieła, który na prośbę malarza pozował ubrany w albę.

Prace nad obrazem trwały. Jednak realizacja widzenia Siostry Faustyny wykonana przez malarza nie tylko nie zadowalała Faustyny ale wręcz smuciła ją, co tak opisała: 

"kiedy byłam u tego malarza, który maluje ten obraz, i zobaczyłam, że nie jest tak piękny, jakim jest Jezus - zasmuciłam się tym bardzo, jednak ukryłam to w sercu głęboko. (...) matka przełożona została w mieście dla załatwienia różnych spraw, ja sama powróciłam do domu. Zaraz udałam się do kaplicy i napłakałam się bardzo. Rzekłam do Pana: Kto Cię wymaluje takim pięknym, jakim jesteś? - Wtem usłyszałam takie słowa: Nie w piękności farby ani pędzla jest wielkość tego obrazu, ale w łasce mojej" (Dz. 313).

Z rozmowy tej emanuje szczerość osoby obdarowanej nadprzyrodzoną łaską, która w swych przeżyciach mistycznych - widziała piękno zmartwychwstałego Zbawiciela. Pan Jezus wielokrotnie ukazywał się siostrze Faustynie w takiej postaci, jaka została namalowana na obrazie (Dz. 473; 500; 560; 613; 657; 1046), a także wielokrotnie żądał, aby ten obraz, który uświęcił swą żywą obecnością, był udostępniony do publicznej czci.

Dzięki staraniom księdza Sopoćki, obraz Miłosiernego Zbawcy wystawiony w oknie galerii przy kaplicy Matki Bożej Miłosierdzia w Ostrej Bramie w Wilnie, 26-28 kwietnia 1935 r. po raz pierwszy doznawał publicznej czci w czasie uroczystego zakończenia obchodów Jubileuszu 1900-lecia Odkupienia Świata. W ostatnim dniu uroczystości (była to pierwsza niedziela po Wielkanocy) w nabożeństwie uczestniczyła siostra Faustyna. Kazanie o Bożym miłosierdziu wygłosił ks. Sopoćko, tak, jak tego żądał Pan Jezus.

"Przez trzy dni był ten obraz wystawiony na widok publiczny i odbierał cześć publiczną, ponieważ był umieszczony w Ostrej Bramie, w szczycie okna, dlatego było go widać z bardzo daleka. W Ostrej Bramie obchodzono uroczyście przez te trzy dni zakończenie Jubileuszu Odkupienia Świata - 1900-lecie od męki Zbawiciela. Teraz widzę, że złączone jest dzieło Odkupienia z dziełem miłosierdzia, którego żąda Pan."

Dz(416): "Kiedy został wystawiony ten obraz, ujrzałam żywy ruch ręki Jezusa, który zakreślił duży znak krzyża. W ten sam dzień wieczorem (...) ujrzałam, jak ten obraz szedł ponad miastem, a miasto to było założone siatką i sieciami. Kiedy Pan Jezus przeszedł, przeciął wszystkie sieci. 

Dz(417): "Kiedy byłam w Ostrej Bramie w czasie tych uroczystości, podczas których obraz ten został wystawiony, byłam na kazaniu, które mówił mój spowiednik; kazanie to było o miłosierdziu Bożym, było pierwsze, czego żądał tak dawno Pan Jezus. Kiedy zaczął mówić o tym wielkim miłosierdziu Pańskim, obraz ten przybrał żywą postać i promienie te przenikały do serc ludzi zgromadzonych, jednak nie w równej mierze, jedni otrzymali więcej, a drudzy mniej. Radość wielka zalała duszę moją, widząc łaskę Boga"

Z wypowiedzi ks. Sopoćki (zachowanych na taśmach magnetofonowych) wynika, że pozostawił on siostrze Faustynie całkowitą swobodę współpracy z artystą malarzem. Jednocześnie w tych wypowiedziach oraz pozostawionych pismach osobiście potwierdza, że obraz został namalowany dokładnie według jej wskazówek. O niezwykłej staranności w przekazaniu utrwalonego w pamięci Świętego Wizerunku Zbawiciela, świadczy fakt, że wizerunek z obrazu idealnie odpowiada wielkości postaci na Całunie Turyńskim

 

Życzenia noworoczne.

Szczęśliwego nowego roku dwa tysiące osiemnastego.

Aby nadchodzący rok był pełen łask Bożych. Aby Pan  obdarzył wszystkich swoją miłością a Maryja Matka Boża wzięła wszystkich w opiekę.

Wszystkim parafianom i gościom przebywającym życzą duszpasterze parafii pod wezwaniem świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Nasza patronka.

Urodziła się 25 sierpnia 1905 roku we wsi Głogowiec jako trzecie spośród dziesięciorga dzieci w rodzinie Stanisława i Marianny Kowalskich. Dwa dni później na chrzcie świętym w kościele parafialnym w Świnicach Warckich otrzymała imię Helena. W wieku 9 lat przystąpiła do pierwszej Komunii świętej. Do szkoły chodziła niecałe trzy lata, a potem poszła na służbę do zamożnych rodzin w Aleksandrowie Łódzkim i Łodzi. Od siódmego roku życia odczuwała wezwanie do służby Bożej, ale rodzice nie wyrażali zgody na jej wstąpienie do klasztoru. Przynaglona jednak wizją cierpiącego Chrystusa, w lipcu 1924 roku wyjechała do Warszawy, by szukać miejsca w klasztorze. Przez rok pracowała  jeszcze  jako  pomoc  domowa,  by  zarobić  na  skromny posag. 1 sierpnia 1925 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie przy ul. Żytniej.

 W Zgromadzeniu przeżyła 13 lat przebywając w wielu domach, najdłużej w Krakowie, Warszawie, Płocku i Wilnie, pełniąc obowiązki kucharki, sprzedawczyni w sklepie z pieczywem, ogrodniczki i furtianki. Chorowała na gruźlicę  płuc i przewodu  pokarmowego, dlatego  ponad 8 miesięcy  spędziła w szpitalu na Prądniku w Krakowie. Większe cierpienia od tych, które niosła gruźlica, znosiła jako dobrowolna ofiara za grzeszników i apostołka Bożego Miłosierdzia. Doświadczyła też wielu nadzwyczajnych łask: objawień, ekstaz, daru bilokacji, ukrytych stygmatów, czytania w duszach ludzkich, mistycznych zrękowin i zaślubin.

 

Czytaj więcej: Nasza patronka.

Więcej artykułów…

  1. Historia parafii