Transmisja na żywo

Pielgrzymka do Wilna - fotorelacja

Fotorelacja z pielgrzymki do Wilna, Kowna, Trok i Białego Stoku

Z Biblji

A jeśli nasze serce oskarża nas,
to Bóg jest większy od naszego serca
i zna wszystko.

1J 3,20

"Czyż ci nie rozkazałem: Bądź mężny i mocny? Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz"

Joz 1,9